CREA 9 XTRE­ME
Krea­tii­ni­se­koi­tus
120 kap­se­lia

23,90  sis. alv:n

Osasto: Avainsanat tuotteelle , , , ,

Kuvaus

CREA9 XTRE­ME on inno­va­tii­vi­nen krea­tii­ni­se­koi­tus, jol­la on poik­keuk­sel­li­nen urhei­lusuo­ri­tuk­sia paran­ta­va poten­ti­aa­li. Yhdek­sän hyvin imey­ty­vän krea­tii­ni­muo­don yhdis­tel­mä yhdes­sä ja samas­sa tuot­tees­sa tekee lihas­ten krea­tii­ni­va­ras­to­jen täyt­tä­mi­sen ja krea­tii­nin akti­voi­mi­sen käyt­töön hel­pok­si. ATP:n uudis­tu­mi­nen tapah­tuu nor­maa­lia nopeam­min, ja näin lihas­so­lut saa­vat enem­män ener­gi­aa. CREA9 XTRE­ME kohot­taa fyy­sis­tä suo­ri­tus­ky­kyä toi­si­aan seu­raa­vis­sa lyhyis­sä räjäh­tä­vyyt­tä vaa­ti­vis­sa kor­kean inten­si­tee­tin urhei­lusuo­ri­tuk­sis­sa.

Aktii­vi­set aines­osat: Krea­tii­ni­sit­raat­ti, krea­tii­ni­ma­laat­ti, krea­tii­ni­mo­no­hy­draat­ti, krea­tii­ni­nit­raat­ti, krea­tii­ni­hydroklo­ri­di, krea­tii­niglu­ko­naat­ti, krea­tii­ni-alfa-ketoglu­ta­raat­ti, krea­tii­nio­ro­taat­ti.
Annos: Nau­ti päi­vit­täin 4 kap­se­lia, jois­sa on yhteen­sä 3720 mg krea­tii­nia.