CREA 9 XTREME
Krea­tii­ni­se­koi­tus
120 kap­se­lia

23,90  sis. alv:n

Osasto: Avainsanat tuotteelle , , , ,

Kuvaus

CREA9 XTREME on inno­va­tii­vi­nen krea­tii­ni­se­koi­tus, jolla on poik­keuk­sel­li­nen urhei­lusuo­ri­tuk­sia paran­tava poten­ti­aali. Yhdek­sän hyvin imey­ty­vän krea­tii­ni­muo­don yhdis­telmä yhdessä ja samassa tuot­teessa tekee lihas­ten krea­tii­ni­va­ras­to­jen täyt­tä­mi­sen ja krea­tii­nin akti­voi­mi­sen käyt­töön hel­poksi. ATP:n uudis­tu­mi­nen tapah­tuu nor­maa­lia nopeam­min, ja näin lihas­so­lut saa­vat enem­män ener­giaa. CREA9 XTREME kohot­taa fyy­sistä suo­ri­tus­ky­kyä toi­si­aan seu­raa­vissa lyhyissä räjäh­tä­vyyttä vaa­ti­vissa kor­kean inten­si­tee­tin urhei­lusuo­ri­tuk­sissa.

Aktii­vi­set aines­osat: Krea­tii­ni­sit­raatti, krea­tii­ni­ma­laatti, krea­tii­ni­mo­no­hy­draatti, krea­tii­ni­nit­raatti, krea­tii­ni­hydroklo­ridi, krea­tii­niglu­ko­naatti, krea­tiini-alfa-ketoglu­ta­raatti, krea­tii­nio­ro­taatti.
Annos: Nauti päi­vit­täin 4 kap­se­lia, joissa on yhteensä 3720 mg krea­tii­nia.