CREA­TI­NE 100%
Crea­ti­ne mono­hy­dra­te 300 g

14,20  sis. alv:n

Kuvaus

CREA­TI­NE 100% sisäl­tää kor­keim­man laa­tu­luo­kan krea­tii­ni­mo­no­hy­draat­tia­jau­het­ta. Tuo­tet­ta on täy­den­net­ty C-vita­mii­nil­la, mikä paran­taa krea­tii­nin kul­kua lihak­siin. CREA­TI­NE 100% kohot­taa fyy­sis­tä suo­ri­tus­ky­kyä toi­si­aan seu­raa­vis­sa lyhyis­sä räjäh­tä­vyyt­tä vaa­ti­vis­sa kor­kean inten­si­tee­tin urhei­lusuo­ri­tuk­sis­sa. CREA­TI­NE 100% aut­taa säi­lyt­tä­mään eri­tyi­ses­ti voi­ma- ja pika­voi­ma­la­jien urhei­li­joi­den huip­pu­kun­non.

 

Aktii­vi­set aines­osat: Krea­tii­ni­mo­no­hy­draat­ti, C-vita­mii­ni.

Annos: Sekoi­ta 5 g jau­het­ta veteen tai mehuun. Annok­ses­sa on 3,82 g krea­tii­ni­mo­no­hy­draat­tia ja 90 mg C-vita­mii­nia.

 

Kilo­hin­ta 37,33 €

Lisätiedot

Paino 0.3 kg