CREA­TINE 100%
Crea­tine mono­hy­drate 300 g

14,20  sis. alv:n

Kuvaus

CREA­TINE 100% sisäl­tää kor­keim­man laa­tu­luo­kan krea­tii­ni­mo­no­hy­draat­tia­jau­hetta. Tuo­tetta on täy­den­netty C-vita­mii­nilla, mikä paran­taa krea­tii­nin kul­kua lihak­siin. CREA­TINE 100% kohot­taa fyy­sistä suo­ri­tus­ky­kyä toi­si­aan seu­raa­vissa lyhyissä räjäh­tä­vyyttä vaa­ti­vissa kor­kean inten­si­tee­tin urhei­lusuo­ri­tuk­sissa. CREA­TINE 100% aut­taa säi­lyt­tä­mään eri­tyi­sesti voima- ja pika­voi­ma­la­jien urhei­li­joi­den huip­pu­kun­non.

 

Aktii­vi­set aines­osat: Krea­tii­ni­mo­no­hy­draatti, C-vita­miini.

Annos: Sekoita 5 g jau­hetta veteen tai mehuun. Annok­sessa on 3,82 g krea­tii­ni­mo­no­hy­draat­tia ja 90 mg C-vita­mii­nia.

 

Kilo­hinta 37,33 €

Lisätiedot

Paino 0.3 kg