Mika Nyys­sö­lä –
Giant Kil­le­rin tari­na ja tree­nio­pas

27,90  sis. alv:n

Kuvaus

Mika Nyys­sö­lä on 25 vuo­den sään­nöl­li­sen tree­naa­mi­sen jäl­keen suo­ma­lai­sen kehon­ra­ken­nuk­sen joh­to­täh­ti, joka on maa­lis­kuus­sa 2017 jul­kais­sut oman tari­nan­sa lois­ta­vas­ti ker­ro­tus­sa ja kuvi­te­tus­sa elä­mä­ker­ta­kir­jas­sa. Kir­jaa luke­mal­la pää­set seu­raa­maan aitio­pai­kal­ta Mikan kas­vua ja mat­kaa taval­li­ses­ta hei­ve­röi­ses­tä pik­ku­po­jas­ta oman lajin­sa maa­il­man hui­pul­le. Mika antaa kir­jas­saan myös lois­ta­vat ohjeet luki­jan oman har­joit­te­lun poh­jak­si, the­re is not­hing but to do it!

Neli­vä­ri­sen kir­jan ulkoa­su on upea, se on graa­fik­ko Jou­ni Leh­to­sen luo­vaa käsia­laa. Muka­na on yli 400 valo­ku­vaa ja piir­ros­ta, sivu­ja on 208. Kir­jan kus­tan­ta­ja on Docen­do.

Lisätiedot

Paino 0.5 kg