ISO­LATE 100
(CFM hera­pro­teiini–
iso­laatti) 750 g
Mint­tusuklaa

38,40  sis. alv:n

Kuvaus

ISO­LATE 100 sisäl­tää sata­pro­sent­tista CFM hera­pro­teiini-iso­laat­tia, jolla on ennä­tyk­sel­li­nen bio­lo­gi­nen arvo 159 ja kor­kea­luok­kai­nen imey­ty­vyys sekä BCAA- ja L-glu­ta­mii­ni­si­sältö. ISO­LATE 100 on voi­ma­kas pro­teii­ni­syn­tee­sin käyn­nis­täjä, mikä osal­taan joh­taa nope­aan lihas­mas­san lisään­ty­mi­seen. Tuote täy­den­tää ruo­ka­va­lio­tasi huip­pu­luo­kan ras­vat­to­malla ja soke­rit­to­malla pro­teii­nilla, joka on vält­tä­mä­töntä urhei­lul­li­sen ja lihak­sik­kaan kehon muok­kaa­mi­sessa ilman yli­mää­räi­sen ras­va­ku­dok­sen kehit­ty­mi­sen ris­kiä.

 

100 g tuo­tetta sisäl­tää
Ener­giaa 1491 kj / 351 kcal
Pro­teii­nia 84,4 g
Ras­vaa 0,9 g,
josta tyy­dyt­ty­nyttä ras­vaa 0,5 g
Hii­li­hy­draat­teja 1,5 g,
joista yksin­ker­tai­sia soke­reita 0,0 g

Ravin­to­kui­tua 2,2 g
Suo­laa 0,7 g
Aktii­vi­set aines­osat: Hera­pro­teiini-iso­laatti 91,7 g
Annos 30 g = 2 mital­lista, sekoita veteen tai mai­toon

 

Kilo­hinta 45,87 €)

Lisätiedot

Paino 0.75 kg