INTRA WOR­KOUT 600 g

34,90  sis. alv:n

Kuvaus

INTRA WOR­KOUT sisäl­tää koo­kos­vettä, mine­raa­leja ja B-vita­mii­neja, muun muassa tia­mii­nia, B6-vita­mii­nia, B2-vita­mii­nia ja B12-vita­mii­nia, jotka tuke­vat ener­gia-aineen­vaih­dun­taa ja aut­ta­vat her­mo­jär­jes­tel­mää toi­mi­maan kun­nolla. INTRA WOR­KOU­Tissa on myös haa­ra­ket­jui­sia ami­no­hap­poja (BCAA), krea­tii­nia, sit­rul­lii­nia ja beeta-ala­nii­nia, vede­töntä kofeii­nia, L-kar­ni­tii­nia, tau­rii­nia ja L-tyro­sii­nia. INTRA WOR­KOUT on suun­ni­teltu käy­tet­tä­väksi har­joit­te­lun aikana – näin keho saa koko ajan vält­tä­mät­tö­miä ravin­toai­neita.

Suo­si­teltu kerta-annos: 30 g jau­hetta veteen sekoi­tet­tuna.


Aktii­vi­set aines­osat (ainetta 30 gram­massa tuo­tetta)

PRO ENERGY FOR­MULA  
Mal­to­dek­striini 6300,00 mg
Haa­ra­ket­jui­set ami­no­ha­pot

joista L-leusii­nia
L-valii­nia
L-iso­leusii­nia

5000,00 mg

2500,00 mg
1250,00 mg
1250,00 mg

Krea­tii­ni­ma­laatti

josta Krea­tii­nia

3000,00 mg

2220,00 mg

Tau­riini 2000,00 mg
Sit­rul­lii­ni­ma­laatti

josta L-sit­rul­lii­nia

2000,00 mg

1120,00 mg

Koo­kos­vesi 1500,00 mg
L-tyro­siini 1500,00 mg
L-kar­ni­tii­ni­tart­raatti

josta L-kar­ni­tii­nia

1000,00 mg

680,00 mg

Beeta-ala­niini 800,00 mg
Ino­siini 666,00 mg
Vede­tön kofeiini 120,00 mg

 

VITA­MII­NI­FOR­MULA  
C-vita­miini 82,00 mg
Tia­miini 10,00 mg
Ribo­fla­viiini 10,00 mg
Nia­siini 10,00 mg
Pan­to­tee­ni­happo 10,00 mg
B6-vita­miini 5,00 mg
Foo­li­happo 80,00 µg
B12-vita­miini 10,00 µg
Bio­tiiini 10,00 µg
 

VOI­MA­FOR­MULA

 
Ino­si­toli 10,00 mg
Benzoi­di­happo 10,00 mg
Kolii­ni­bi­tart­raatti 4,10 mg,
josta Kolii­nia 1,68 mg

MINE­RAA­LI­FOR­MULA
 
Kalium 1048,00 mg
Klo­ridi 800,00 mg
Nat­rium 524,00 mg
Mag­ne­sium 190,00 mg
Kal­sium 125,00 mg

Lisätiedot

Paino 0.6 kg