Toi­mi­tuseh­dot

Toi­mi­tuseh­dot – fitclass.fi

Kaup­pa: Fitclass.fi on FitClass Oy:n (Y-2635011–3) omis­ta­ma verk­kobest essay wri­ters onli­ne wri­te essay for mekaup­pa, joka myy ja toi­mit­taa tuot­tei­ta Suo­mes­sa.

Kulut­ta­jan­suo­ja: Kulut­ta­ja­kau­pas­sa nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­vaa Suo­men ja Euroo­pan Unio­nin kulut­ta­jan­suo­ja­lain­sää­dän­töä.

Tie­to­suo­ja: Asiak­kai­den tie­dot on tal­len­net­tu FitClass Oy:n asia­kas­re­kis­te­riin, jos­sa ole­via tie­to­ja käy­te­tään asia­kas­suh­teen yllä­pi­tä­mi­seen ja hoi­toon. Asiak­kai­den tie­to­ja ei luo­vu­te­ta eteen­päin kol­man­nel­le osa­puo­lel­le.

Hin­nat: Fitclass.fin hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron.

Tuot­tei­den toi­mi­tus:best essay wri­ters onli­ne wri­te essay for me

Tilauk­set toi­mi­te­taan asiak­kaal­le ilman toi­mi­tus­ku­lu­ja lähim­pään pos­tin tai Mat­ka­huol­lon nou­to­pis­tee­seen. Toi­mi­tusai­ka on 2–4 työ­päi­vää. 

Asia­kas­pal­ve­lu: info@fitclass.fi

FitClass Oy

Niit­ty­luh­dan­tie 12
00660 HEL­SIN­KI